התנהלות עסקית הכונה

התנהלות עסקית 

השכר הוא נושא מהותי בכל בית עסק, הן אם מועסקים בו עובדים רבים והן אם עובדים בו כמה בודדים בלבד. באחריותו של מנהל החברה לדאוג לכך שכל אחד מהעובדים יקבל שכר הוגן התואם את התנאים שסוכמו אתו בהסכם האישי אשר נחתם אתו ומעבר לכך שהוא יקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו בהתאם למצבו האישי. כמו לדוגמה עובדים שמגיעות להם נקודות זיכוי לאור העובדה שהם גרושים והם משלמים מדי חודש דמי מזונות, מי שיש לו ילד שהוכר כנכה, נשים שיש להן ילדים עד גיל 18 ועוד. בדרך זו שומרים על התנהלות עסקית נכונה והוגנת כלפי העובדים שמקדמים את העסק בהתאם לתפקיד שלהם. 

כדי לוודא שחשבי השכר מבצעים את מלוא הפעולות החוקיות עבור כל עובד, מומלץ לפנות אל מומחה בתחום דיני עבודה אשק מבצע באופן גורף בדיקת תלושי שכר לאורכם של כמה חודשים. בסיומה של הבדיקה המקצועית המעמיקה יקבל מנהל החברה דוח מפורט על נושאים שיש לטפל בהם, על כשלים שהתגלו ועל הנקודות שעליו להעניק להן תשומת לב מיוחדת, כדי שהעובד יקבל שכר נכון ולא יהיו בו עיוותים שאפשר לתקן אותם רק באמצעות הגשת הדוח האישי השנתי. השכירים אינם מחויבים להגיש דוח שנתי ולכן זו טרחה מיותרת, אלא אם היו שינויים במהלך השנה שמצדיקים לבצע פעולה זו כדי לקבל החזר מס. 

התנהלות עסקית מול גורמי חוץ 

התדמית של החברה היא נושא חשוב ביותר ולכן מנהלי החברה עושים כל שניתן כדי להגביר את המוניטין שלה. זו הסיבה שברבדים שונים עובדים באופן נכון כמו לדוגמה מעבירים את התשלומים לספקים במועד שעליו סוכם, עומדים בהסכמים לגבי צורת ההתנהלות העסקית היום יומית איתם ועושים כל שניתן כדי להגביר את הפעילות העסקית.

ככל שהפיתוח העסקי צומח עם הזמן ויש הצלחה כלכלית, תיהנה החברה מהכנסות רבות יותר אשר יובילו לרווחים נאים בכל שנה. 

התנהלות פנים ארגונית 

קיימת חשיבות מרובה לאופן חלוקת המשימות בין העובדים. ההתנהלות הפנים ארגונית שונה מחברה לחברה וזאת על פי תחום העיסוק שלה ואם מדובר בחברה קטנה או גדולה. מנהל החברה אשר מזהה את הצורך מבצע את חלוקת התפקידים באופן הנאות, על פי הכישורים של כל אחד מהעובדים ועל פי הצורך העסקי.

בדרך זו קיימת שמירה על התנהלות עסקית נכונה אשר מקדמת באופן עקבי את הפעילות בחברה וקיימת גמישות לשינויים כדי להתאים זאת לצורך הקיים. 

שירות לקוחות איכותי 

קשרי הלקוחות הם נושא חשוב ביותר כיוון שכאשר כולם מרוצים מאופן ההתנהלות העסקית, הרזומה של החברה נמצא בעלייה מתמדת. אך מספיק שלקוח אחד לא יהיה מרוצה ויפרסם זאת, הוא יגרום נזק משמעותי למוניטין שנבנה לאורך שנים רבות. 

זו הסיבה שההנחיה הכללית של הגורמים הבכירים בכל חברה היא לשמור על התנהלות עסקית הוגנת והגונה כלפי הלקוחות.

Share the Post:

Related Posts

דילוג לתוכן